cesmassan_bloggAmorteringskravet, Wolfs avgång, USA-valet. Mycket av det vi skriver om på Di.se är mer än bara en enskild företeelse. Ofta tillhör en artikel ett större sammanhang. På nya Di.se ska detta sammanhang bli tydligare.

För att förverkliga detta har vi infört den så kallade storytaggen. Den är till skillnad från de ordinarie taggarna (persontaggar, organisationstaggar, geografiska taggar) skapade utifrån en redaktionell idé. Det kan antingen vara en händelse (tex USA-valet), eller en planerad granskning/artikelserie.

Våra taggsidor består i sin grundform av en samling artiklar presenterade i datumordning. På en storytaggsida kommer besökaren i framtiden utöver detta att mötas av en introduktion till ämnet och ett urval av artiklar som redaktörerna bedömt som extra viktiga för att sätta sig in i ämnet. Artiklar som tillhör en story kommer också att få en specialwidget som visar det viktigaste från storyns taggsida.

Vi kommer att komma tillbaka till dessa sidor senare i utvecklingsprocessen.