Under året som gått på Di har vi provat lite olika arbetsmetoder. Det vi kommit fram till fungerar bäst för oss är att jobba tätt tillsammans. Därför ingår alla i teamet; produktägare, projektledare, konceptutvecklare, designers, UX:are, testare och utvecklare. Det ger oss de absolut bästa förutsättningarna att skapa bra och genomtänkta produkter. Vi får en gemensam bild av vad vi ska bygga och en förståelse för var utmaningarna ligger inom de olika områdena. Det ger oss möjligheten att planera utvecklingen och hantera eventuella problem innan de uppstår.

En framgångsfaktor för oss är att jobba fokuserat och koncentrerat på en funktion åt gången. Det här upptäckte vi när vi alla råkade hamna i samma konferensrum när kontoret byggdes om i sommar. Plötsligt försvann alla hinder och vi blev otroligt effektiva. Dessutom hade vi fantastiskt kul! Vi insåg att när hela teamet – från produktägare till utvecklare – jobbar med samma sak kan en funktion gå från idé till produktion på kortast möjliga tid. Ofta sitter därför produktägare, designer och UX:are med runt utvecklarnas bord för att vi ska kunna dra nytta av samtligas erfarenhet och kompetens.

En del tittar på oss och undrar över vårt sätt att jobba. Så många människor runt samma bord kan väl inte vara effektivt? Men vi strävar inte efter att skriva så många rader kod som möjligt. Vi strävar efter att bygga fungerande genomtänkta funktioner med bra kvalitet och korta ledtider från idé till produktion. Det är extremt viktigt för oss att snabbt få ut nya funktioner för att de ska kunna testas, utvärderas och justeras.

För att möjliggöra snabba ändringar rent tekniskt har vi byggt upp en automatiserad leveranskedja för att enkelt kunna skjuta ut nya funktioner i produktion. Vår testmiljö uppdateras många gånger dagligen med den senaste koden och vem som helst kan gå in och lägga ut den i produktion med bara en knapptryckning. Eftersom releasehanteringen är så enkel behöver vi heller inte vara rädda för att prova nya idéer. Blev funktionen inte som vi tänkte? Då ändrar vi helt enkelt den och lägger ut den nya koden istället!

Och sist men inte minst… Vårt team har otroligt roligt tillsammans! Att jobba med klara gemensamma mål och att snabbt kunna leverera funktioner där alla är delaktiga är fantastiskt motiverande!

Vi kommer att berätta mer om vår tekniska plattform längre fram och hur vi tänker kring de lösningar vi bygger.

Anmäl dig till att bli beta-testpilot!