En ständig fråga som vi ställs inför är när vi ska bygga en funktion. Vissa saker, som startsida, artikelsida och puffar är givetvis självklara och får mycket fokus, men andra är svårare att bedöma.

Ett exempel är bevakningar, dels på enskilda skribenter och dels på taggar. Denna funktion finns delvis på www.di.se idag, men behöver som allt annat byggas om från grunden i och med att vi bygger en nya sajt. Vi tror att det är en mycket bra tjänst, men med tanke på vårt tidsschema fram till sommaren så behöver allt som byggs försvara sin plats mot alla andra funktioner. Så vi behöver ta reda på vad ni användare vill ha. Det kan man antingen göra genom att fråga under användarstudier (som vi håller på med) eller ta hjälpa av data.

 

Skärmklipp 2016-03-17 13.53.12

I botten på artiklar visas de taggar som artikeln har. För att börja bevaka trycker man på plussymbolen – men eftersom denna funktion ännu inte är byggd får man ett litet meddelande – och vi mäter klicket. Många klick tolkar vi som att användaren förväntar sig och vill ha denna funktion. Vi kommer successivt lägga på liknande notissystem och mätning på fler delar av sajten.

Läs mer om hur vi tänker om taggar