Det var över tre år sedan vi senast gjorde om di.se. Nu har det blivit dags igen. Målet: Att göra Sveriges största och bästa ekonomisajt ännu bättre – att behålla våra styrkor, och förbättra oss där vi varit  svagare.

Till grund för detta förändringsarbete ligger en gedigen analys av nuläget. Vi har fått en bra bild av hur våra besökare rör sig på sajten, vad ni gillar, vad ni inte gillar och vad ni saknar. Detta genom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar och intervjuer. Och så har vi givetvis interna önskemål att ta hänsyn till – vad saknar våra redaktörer/skribenter när vi skapar vår journalistik, och vad tror vi våra läsare skulle uppskatta. Mycket av detta är ren magkänsla. Men under resans gång kommer vi att låta våra läsare testa och komma med feedback. Är vi rätt ute eller inte?

Vad vill VI göra då? Som redaktion vill vi fortsätta göra det vi är bäst på – att leverera snabb, relevant och agendasättande journalistik. Men vi vill bli:

Snabbare – både tekniskt och redaktionellt. Det tror vi kommer fortsätta vara ett av de främsta skälen till att våra besökare återkommer till oss.

• Bredare. Vi vill behålla känslan av snabbhet, samtidigt som vi kan ligga längre på vårt premiummaterial, våra analyser och intervjuer med näringslivets makthavare. Vi behöver en sajt som stöder flera olika tempon, och kan ge materialet en rättvis exponering.

Med Plus tog vi ett första steg mot detta och började publicera material exklusivt för våra digitala prenumeranter. Material som tidigare varit exklusivt för papperstidningen.  Allt material som vår redaktion publicerar hamnar därmed på nätet innan den tryckta versionen hamnar i din brevlåda.

Kraftfullare. När något stort händer ska nya di.se ge dig hela bilden – nyheten, analysen och kommentarerna – i en kraftfull paketering. Kommer du in sent i ett händelseförlopp ska du som läsare också snabbt kunna få bakgrunden och sammanhanget. Startsidan ska ge dig en snabb överblick över de olika spår i en berättelse vi jobbar med för tillfället.

Flexiblare. Här har vi mycket att lära oss. När läser våra läsare vad? I vilken enhet?  Är det samma Di man vill ha på kvällen som på morgonen eller på helgen? Här pågår ett spännande arbete: att ständigt lära oss mer om detta, och förändra under resans gång.

Och mer då…

Inom ramen för nya Di vill vi givetvis skapa en grund för att stärka det digitala berättandet genom att bland annat bygga ut livetjänster, bättre stöd för tabeller och grafik, tydligare sammanhang, lättare att fördjupa sig och följa favoritämnen och skribenter och få relevant vidareläsning, och börsinformation. Men också överraska. Ett bättre Di helt enkelt.

Välkommen att följa arbetet! Anmäl dig till att bli beta-testpilot!