Målet för nya di.se är att bygga en så komplett sajt som möjligt under våren för att sedan utveckla den vidare under sommar och höst (och givetsvis efter det).

Mycket av det redaktionella innehållet är nu på plats: startsida, puffar och artiklar. Nu har vi även börjat utveckla de kommersiella delarna som annonser.

En relativt ny typ av annonser är så kallade nativeannonser, något som onlinemarknadsföringsorganisationen IAB definierar på följande sätt:

”Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen. Native advertising är en del av det bredare begreppet content marketing, som avgränsas genom det faktum att native advertising alltid är betalt utrymme.” (se IAB:s sida för mer information)

På nya di.se kommer nativeannonser främst att synas i puffar på startsidan. Vad tänker du om nativeannonser? Bättre eller sämre än bannerannonser?